Truy cập nội dung luôn

 

Chúc quý thầy cô giáo luôn vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN MỚI
  Tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
  Thông báo tuyển dụng giáo viên của trường THPT phan Ngọc Tòng 2018
  Tổng hợp đề thi HK2 và hướng dẫn chấm của trường năm học 2017-2018
  Tổng hợp đề thi Hk1 của trường năm học 2017-2018
  Tổng hợp đề thi HK2 và hướng dẫn chấm của trường năm học 2016-2017
  Quy chế thực hiện dân chủ 2017-2018
  Quy chế thi đua năm 2017-2018
  Quy chế nâng lương trước hạn năm 2017-2018
  Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức
  Nghị quyết hội đồng trường năm 2017-2018

Chi tiết tin

Trắc nghiệm trực tuyến Sinh 12 - Thầy Nguyễn Văn Thắng
17/11/2017

Nhằm giúp các em học sinh có điều kiện ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp môn Sinh học 12. Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Trang Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học 12

 

​Nhằm giúp các em học sinh có điều kiện ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp môn Sinh học 12. Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh Trang Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học 12. Với các nội dung sau:

Click vào đây để truy cập trang hoặc xem trên thiết bị di động của bạn tại đây.

Bộ câu hỏi theo đơn vị bài học

PHẦN V. CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 
Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Bài 2. Phiên mã và dịch mã
Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
Bài 4. Đột biến gen
Bài 5. NST và đột biến cấu trúc NST
Bài 6. Đột biến số lượng NST
Bài Tập Ôn Chương I
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 
Bài 8. Quy luật Men đen: quy luật phân li
Bài 9. Quy luật Men đen: quy luật phân li độc lập
Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài Tập Ôn Chương II
CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 
Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
Bài Tập Ôn Chương III
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 
Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
Bài Tập Ôn Chương IV
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 
Bài 21. Di truyền học
Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và vấn đề xã hội của di truyền học
Bài Tập Ôn Chương V
PHẦN VI. TIẾN HÓA. CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA 
Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
Bài Tập Ôn Học Kì 1

Bài 26. Học thuyết tiến hóa hiện đại
Bài 28. Loài
Bài 29. Quá trình hình thành loài
Bài 30. Quá trình hình thành loài (tt)
Bài Tập Ôn Chương I
CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 
Bài 32. Nguồn gốc sự sống
Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34. Sự phát sinh loài người
Bài Tập Ôn Chương II
PHẦN VII. SINH THÁI HỌC. CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT 
Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Bài Tập Ôn Chương I
CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT 
Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật
Bài 41. Diễn thế sinh thái
Bài Tập Ôn Chương II
CHƯƠNG III HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Bài 42. Hệ sinh thái
Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Bài Tập Ôn Chương III
Bài Tập Ôn Tập Học Kì II

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia có hướng dẫn chi tiết

Đề số 1

Đề số 2

Đề số 3

Đề số 4

Đề số 5

Tin mới Tin mới

Videos home Videos home

Tất cả videos
Lễ khai giảng NH16-17(17-09)
Clip giới thiệu về trường(17-11)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 19953